Click here to return to the KiXtart HelpDesk main page...

KiXtart Script Depot

Dato-konvertering
;
; ScriptNavn: DatoKonv.kix
; Lavet af:  Brian Petersen
; Dato:    03.05.1998
; Beskrivelse: Dato-konvertering, der konverterer til to-cifrede datoer og giver ugedagene danske navne.
; Description: Converting dates into Danish format...

; Definerer dato-variable...
$Dag = @MDAYNO
$Mdr = @MONTHNO
$Aar = @YEAR

; Et-cifret dato konverteres til to-cifret (dag)...
If @MDAYNO <= 9
  $DRet = "0$Dag"
  $Dag = "$DRet"
Endif

; Et-cifret dato konverteres til to-cifret (mdr)...
If @MONTHNO <= 9
  $MRet = "0$Mdr"
  $Mdr = "$MRet"
Endif

? "Datoen er $Dag.$Mdr.$Aar"

; Navngiver ugedag...
SELECT
Case @WDAYNO = 1
  $iDag = "Mandag"
Case @WDAYNO = 2
  $iDag = "Tirsdag"
Case @WDAYNO = 3
  $iDag = "Onsdag"
Case @WDAYNO = 4
  $iDag = "Torsdag"
Case @WDAYNO = 5
  $iDag = "Fredag"
Case @WDAYNO = 6
  $iDag = "Lørdag"
Case @WDAYNO = 7
  $iDag = "Søndag"
ENDSELECT

? "Det er $iDag idag"

; Det hele kan kombineres...
? "Idag er det $iDag den $Dag.$Mdr.$Aar"